Flera åtgärder för att minska sena och inställda tåg

Norrtågs verkstad i Umeå

Två intensiva perioder av banarbeten utmanade Norrtågstrafiken under 2022 och var den största orsaken till att trafikkvaliteten försämrades något jämfört med tidigare år. Även problem med vissa fordon har påverkat – men samtidigt som banarbeten kommer att fortsätta i viss utsträckning är flera åtgärder på väg kring fordonen för ett bättre 2023.

Norrtåg följer regelbundet upp försenade och inställda tåg för att kunna förbättra pålitligheten för våra resenärer. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom 5 minuter och 59 sekunder efter ankomsttiden enligt tidtabellen, detta anger punktlighet. Regulariteten anger hur stor andel av persontågen som går som de ska och inte ställts in samma dag eller dagen före avgångstid. Emilie Thelander, kommunikatör på Norrtåg, sammanställer just nu siffrorna och kan dra några slutsatser kring tågåret 2022.

– Det har inte varit vårt bästa år, mycket beroende på att det under sommaren och hösten genomfördes banarbeten på flera sträckor. Perioder av banarbeten gör att vi behöver ställa in vissa avgångar, men även punktligheten påverkas exempelvis av att tågen får vänta på ersättningsbussar. Vårt mål är såklart att leverera en så bra kvalitet som möjligt även under dessa perioder och att alla resenärer ska kunna genomföra sin resa på ett bra sätt, säger Emilie.

En viktig pusselbit för att trafiken ska fungera är också att det finns tillgängliga fordon. Under 2022 har det varit en hel del problem med dieselfordonet som strulat och tagit upp värdefull plats i verkstaden. Som vi tidigare har berättat är trafiken mellan Hällnäs och Lycksele, som trafikeras av dieselfordonet, nu pausad och Bodenpendeln är nedlagd sedan mitten av augusti.

– Detta innebär att vi har ett bättre utgångsläge gällande fordonstillgång och utrymme i verkstaden under 2023. Utrymme i verkstaden skapar möjligheten att arbeta mer förebyggande på fordonen, vilket är en viktig del i vårt arbete för en bra trafikkvalitet, säger Linus Åkerlind, teknisk chef på Norrtåg AB.  

Under perioder utan banarbete ligger regulariteten relativt högt, och förhoppningen är att det ska vara mindre påverkan under kommande år. Punktligheten är i nivå med år 2021, men även här arbetar vi för att förbättra siffrorna. Totalt under 2022 kom 85 procent av tågen inom 5 minuter efter utsatt ankomsttid, och 94 procent inom 15 minuter.

Under 2023 kommer vi att påbörja ett arbete med Trafikverket för att förbättra kvaliteten på infrastrukturen och förhoppningsvis kunna identifiera och åtgärda flera mindre delar som skapar många förseningsminuter.

– Våra resenärer är generellt väldigt nöjda med regionaltåget, vilket vår NKI-undersökning visar. Men eftersom tåget är så viktigt ur flera aspekter i vår expansiva del av landet så är det här en av våra stora fokusfrågor. En pålitlig trafik hjälper till att stärka tåget som alternativ även för de som inte är vana tågåkare – och det finns mycket att vinna för såväl individ som samhälle på att fler väljer att resa med oss, avslutar Emilie.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link