Fortsatt lågt resande under våren

Resandet med Norrtåg under våren ligger på en fortsatt låg nivå. Men restriktionerna för kollektivtrafiken har förlängts, då det långväga resandet förväntas öka under sommaren.

Resandet med Norrtåg under våren ligger på en fortsatt låg nivå. Totalt genomfördes 60 700 resor med Norrtåg i maj. Maj 2019 uppgick motsvarande siffra till 133 500 resor. Även om det fortsatt är en halvering av resandet så har kurvan börjat vända uppåt, då det jämfört med maj 2020 är en ökning på 28 %. Att vi under månaden hade en ökning i resandet jämfört med föregående år säger inte så mycket om resandet i stort eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi med restriktioner gällande resande, och många arbetar och studerar hemifrån.

Regeringen bedömer att det långväga resandet kommer att öka redan under sommaren. Restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken har därför förlängts till den 15 augusti, med möjlighet att ta bort dem redan den 15 juli om smittspridningen håller sig på en låg nivå. Hur detta kommer att påverka Norrtågs resande är svårt att bedöma, då det i normala fall minskar under sommaren till följd av att arbets- och skolpendling i stort uteblir.

I takt med att vaccineringen fortskrider och smittspridningen med tiden förhoppningsvis upphör kan vi räkna med att resandet fortsätter att ligga på en nivå som är över föregående års resande.

Det totala resandet vecka för vecka sedan vecka 10 år 2020, och början av pandemin.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link