Fortsatta hastighetsnedsättningar Umeå-Luleå

Trafiken har drabbats av  stora infrastrukturproblem på sträckan Umeå-Luleå mellan Bastuträsk-Boden beroende på ett behov av rälsbyte som har blivit akut. Hastigheten på sträckan har satts ner från max 160 km/h till 90 km/h och därmed har restiderna försämrats kraftigt. Trafikverket utlovade under våren 2014 att 15 av 17 mil skulle vara åtgärdade i oktober 2015 inom ramen för den förra regeringens budget. I december 2014 meddelade Trafikverket att de försämrade budgetförutsättningarna beroende på decemberuppgörelsen medför att detta arbete skjutits på framtiden och idag finns inga medel anslagna för detta rälsbyte förrän tidigast 2018. Norrtågs styrelse har tillskrivit infrastrukturministern i detta ärende och en dialog med Trafikverket pågår.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link