Högsta resandet någonsin inleder 2023

Efter tre år av resandesiffror påverkade av coronapandemin är det glädjande att se en riktigt stark inledning på 2023. Totalt genomfördes 400 913 resor under första kvartalet, vilket är två procent högre än före pandemin.

Resandet har under hela förra året sakta ökat och många gånger varit högre än de resandesiffror vi hade före pandemin. När vi nu kan konstatera att resenärerna fullt ut är tillbaka på tågen är vårt fokus framåt – att få fler att se tågets alla fördelar och att ta resandet till nästa nivå.

Det höga resandet på Umeå–Luleå håller i sig och effekten på resandet har varit positiv i förhållande till den utbudsökning som gjordes vid tidtabellskiftet, då vi gick från två till tre dubbelturer per dag. Även linjen Luleå–Kiruna uppvisar rekordsiffror med högsta resandet någonsin under första kvartalet. Jämfört med före pandemin är resandet hela 23 procent högre i år och linjen är den, näst Umeå–Luleå, som ökar i resande allra mest.

Vår största linje Umeå–Sundsvall, som står för 48 procent av allt Norrtågs resande, fortsätter att öka och under första kvartalet var resandet två procent högre än före pandemin. Den nyaste linjen Luleå–Haparanda har något högre resande i mars jämfört med mars föregående år (den första hela månaden som var opåverkad av pandemirestriktioner).

Sundsvall–Storlien och Umeå–Vännäs–Vindeln–Hällnäs ligger fortfarande lite under nivåerna vi hade före pandemin med -7 procent respektive -14 procent, men resandet ökar och går sakta åt rätt håll. På pendlingslinjen Umeå–Vännäs–Vindeln–Hällnäs pågår en lokal kampanj som ska få fler att lämna bilen hemma och i stället ta tåget till jobbet, plugget, träningen eller konserten.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link