Högsta resandet sedan före pandemin

Covid-19-pandemin har snabbt lett till några av de största förändringarna i privatliv och yrkesliv runt om i världen, och har haft stor inverkan på människors resandemönster. Trots detta skvallrar statistiken om att Norrtågs resenärer vill tillbaka ombord.

När restriktionerna hävdes i september 2021, då många fått sin andra vaccindos och smittspridningen var relativt låg, såg vi en uppgång i resande och en ökning under hösten, innan restriktionerna återinfördes i december.

I början av februari 2022 gjorde Folkhälsomyndigheten och regeringen bedömningen att pandemiläget var tillräckligt stabilt för att återigen avveckla smittskyddsåtgärderna. Den 9 februari hävdes därför de flesta av pandemirestriktionerna. För kollektivtrafiken innebar det att kravet på sittande resenärer och munskydd vid trängsel, om man inte kan hålla avstånd, togs bort. Även rådet att arbeta hemifrån upphörde, ett råd som har påverkat resandet mycket under pandemin.

Sista veckan i februari noterade Norrtåg det högsta resandet sedan före pandemin. På tre veckor hade det totala resandet ökat med 43 procent, vilket mest troligt säger något om vilket håll vi är påväg.Med erfarenheten att resandet ganska omedelbart har ökat när restriktioner har hävts och smittspridningen minskat ser vi positivt på att vi ska få tillbaka resandet, även om det i nuläget är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta innan resandet har återgått till en normal nivå.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link