Inbjudan till samråd inför upphandling

Avtalet med nuvarande operatör av Norrtågstrafiken löper ut i samband med tågplaneskiftet i december 2025 och ska nu upphandlas på nytt. Inför upphandlingen vill Norrtåg AB ta del av marknadens erfarenheter, tankar och förslag avseende upphandlingens struktur och innehåll.

Anmäl ert intresse att delta på samrådet senast den 20 april till fanny@ecenea.se

Annika Garpefjäll, Ekonomichef, och Norrtåg AB bjuder in till samråd inför den kommande upphandlingen av operatörsavtal för Norrtågstrafiken.

Samrådet är en strategisk dialog och inte en formell del av upphandlingen. Oavsett om en aktör väljer att delta eller inte i samrådet påverkar det inte möjligheterna att vinna affären när upphandlingsprocessen väl påbörjats.

Norrtåg ser ett stort värde i att föra en konstruktiv dialog inför upphandlingen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Norrtåg att fortsätta sin starka utveckling.

Beskrivning samrådsmöten

Samrådsmöten sker som enskilda möten mellan trafikföretag och Norrtåg. Mötestiden är satt till två timmar. Norrtåg avser att genomföra dessa fysiskt i Stockholm, exakt plats meddelas vid bekräftelse av mötestid.

Innan mötet kommer Norrtåg att skicka ut frågor till trafikföretaget så att det finns tid att förbereda svar och skapa möjlighet till en konstruktiv diskussion på mötet.

Tider samrådsmöten

Norrtåg har avsatt följande tider för samrådsmöten:

 • Tisdag 9/5 kl. 15 – 17
 • Onsdag 10/5 kl. 9 – 11
 • Onsdag 10/5 kl. 12 – 14
 • Onsdag 10/5 kl. 15 – 17
 • Torsdag 11/5 kl. 9 – 11
 • Torsdag 11/5 kl. 12 – 14
 • Torsdag 11/5 kl. 15 – 17
 • Fredag 12/5 kl. 9 – 11

Intresserade företag kontaktar senast 20 april Fanny Eriksson via e-post, fanny@ecenea.se. Ange de mötestider som skulle vara möjliga för er att delta på så ges Norrtåg möjlighet att samordna enligt önskemål så långt det går. Vid krock tillämpas principen först till kvarn.  

Norrtåg kommer att skicka ut bekräftelse på mötestid.

Preliminär tidplan för kommande upphandling

Nedan tidplan är preliminär och kan komma att justeras.

 • Utskick av ansökningsinbjudan – December 2023 / Januari 2024
 • Utskick av anbudsinbjudan – Februari 2024
 • Start av eventuell förhandlingsprocess – Augusti / September 2024
 • Tilldelning – Oktober 2024

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link