Infrastruktursatsning skapar tillväxt

Dubbelspår på Nya Ostkustbanan med minskade restider skapar en ny arbetsmarknadsregion med 100 000 arbetstillfällen, enligt en rapport från Sweco. 

– Regionförstoringen är avgörande för att klara kompetensförsörjningen och det är precis det här vi gör med Norrtågstrafiken, skapar fler möjligheter att hitta jobb och att hitta personal till din arbetsplats. Med bättre infrastruktur kommer detta ske i ännu större utsträckning, säger Joakim Berg, Norrtåg AB.

Enligt en ny rapport från Sweco kommer minst 2 100 nya jobb att skapas i Sundsvallsregionen om Nya Ostkustbanan med dubbelspår mellan Kramfors och Gävle blir verklighet. Den restidsminskning som följer med dubbelspår och tåghastigheter på 250 km/h på Nya Ostkustbanan skulle innebära över 100 000 arbetstillfällen i den nya arbetsmarknadsregionen.

– Sundsvallsregionen har faktiskt inte vuxit sedan 2006, samtidigt som andra regioner i landet har vuxit med runt 20 procent. Vi har alltså tappat i konkurrenskraft, vilket är mycket olyckligt. Men forskning visar att arbetsmarknadsregioner med 100 000 pendlingsbara jobb fungerar som självförstärkande tillväxtmotorer, och det är precis vad som skulle uppnås med Nya Ostkustbanan, säger Ingela Bendrot, vd på Nya Ostkustbanan, i en artikel på nyaostkustbanan.se.

Läs Nya Ostkustbanans artikel här.

Läs rapporten i sin helhet här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link