Inga kameror i tågen idag

Det har skrivits en del i medierna om kameraövervakningen i Norrtågs fordon. För att visa vad som gäller vill vi förtydliga lite kring detta. De kameror som diskuteras används i två syften, dels indirekt under färd då kameror spelar in vad sker inne i tågen, dels direkt till föraren när tåget står stilla så att föraren kan se att alla resenärer hinner av tåget. Föraren eller annan personal kan alltså inte se bilder under färd. Syftet med det inspelade materialet är att kunna använda det vid en eventuell incident som dokumentation av ett händelseförlopp. Det är bara Polisen och operatören Botniatågs säkerhetsansvariga som har rätt att titta på det inspelade materialet. Ingen annan. Botniatåg har i dagsläget samlat på sig ett 40-tal incidentrapporter som anses utgöra skäl för att använda denna funktion. Idag är inte kamerorna aktiverade men Norrtåg AB avser att inom kort lämna in en ansökan till Länsstyrelsen för att aktivera dessa.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link