Vill skapa bästa möjliga resan

Annika Garpefjäll började på Norrtåg 2011, när Norrtågstrafiken just fyllt ett år, som den tredje anställda på bolaget. Hennes resa hittills på Norrtåg har handlat om långt mycket mer än bara tåg och även om hon själv inte riktigt vet vad hon ska kalla sin roll är hon tveklöst en viktig kugge för bolaget.

Grattis till tio år på Norrtåg! Hur känns det?

– Det känns som en både lång tid och kort tid, det är väldigt mycket som har hänt. Jag har fått möjligheten att lära mig hur tågtrafiken fungerar, om fordon, samhällsutveckling, politiskt arbete och affärsjuridik. Gott och blandat, i en sektor som jag inte hade någon kunskap om när jag klev in i Norrtåg. Det är en spännande blandning av frågor som handlar om resenärernas behov att få ihop livspusslet, teknik i form av fordon, signalsystem och infrastruktur. Det är mycket som ska fungera för att få ihop bra kvalitet i trafiken och det är spännande hur kollektivtrafiken bidrar till samhällsutvecklingen. Det är det här som gör att det är roligt att jobba på Norrtåg, mixen av alla typer av frågor.

Vad under dessa tio år har varit mest minnesvärt?

– Jag slås av hur jag har fått möjligheten att ”tanka av” människor på deras kompetens. Hur villiga människor är att dela med sig av sin kunskap, och hur stolta de är över sitt jobb. Jag är duktig inom mitt kompetensområde, men jag kunde inget om tågtrafik när jag började. Min bakgrund var från servicesektorn och jag tyckte att det var väldigt hårda saker man pratade om inom kollektivtrafiken. Man glömde bort resenären och det handlade mycket om produktion och lite om känsla, men det har förändrats över tid. Nu pratar man om punktligheten, delade tjänster, produktutbud, realtidsinformation och ser det mer från resenärens perspektiv, även hos Trafikverket. Digitaliseringen har gjort det möjligt att utveckla de bitarna.

När Norrtågstrafiken startade var alla nya och vi lärde oss så mycket av varandra. Det var en superhäftig upplevelse, att få vara med på en sådan resa.

Har du varit drivande i att jobba mer med mjuka värden?

– Ja, dels i hur man ställer frågor och hur man följer upp kvaliteten hos operatören, men branschen i stort har börjat tänka om. Avtalsformen vi har bidrar till att man utgår ifrån resenären och jag tror att tjänstekoncession bidrar till bättre förutsättningar att tänka kring hela produkten.

Vad har varit roligast hittills?

– Variationen på arbetsuppgifter, kollegorna, samverkan mellan människor, allt från att sitta på budgetmöten,  fordonsmöte, till att diskutera färgsättning på tågsäten, samtidigt som jag får vara kvar i mina kompetensområden ekonomi och juridik. För mig är det positivt, för jag vill förstå affärsprocessen och se möjligheter, vad som driver framgång och samverka med andra för att skapa den bästa möjliga resan för resenären.

Vad har varit den största utmaningen?

– Det finns många faktorer som vi inte styr över; infrastruktur, att vi kör på enkelspår, vinter, vilt på spåren, så mycket som vi inte kan påverka, men som påverkar vår produkt ganska mycket. För resenärer ser det ut som att Norrtåg är ansvarig för allt, det kan vara lite tungt ibland. Det blir lätt att det låter som att man skyller ifrån sig, när man ska förklara. Det är så komplext med järnväg, och som resenär vill man bara att tåget ska komma i tid när man står på perrongen, och känna trygghet under resan.

– När jag kom in den här branschen och lärde mig hur den fungerar blev jag fascinerad att tågen ens går i tid. När man lär sig alla delar i processen blir man ödmjuk, det gäller nog alla branscher.

Tågtrafik och klimatsmart resande är en uppåtgående trend och det känns att man jobbar i en bransch som har framtiden för sig.

Berätta om din roll på bolaget och vad du gör.

– Allt i allo, haha, vad vill du att jag ska heta i dag? Det är svårt att förklara min roll. När revisorerna kommer eller regionens ekonomidirektör ringer ser de mig som ekonomichef, men på verkstadsmötena ser de mig som en controller som även har en viss insikt i det tekniska. Jag kan inte tekniken, men jag kan bedöma risker och väsentligheter. Jag analyserar också resande och trafikkvalitet och försöker förstå vad som händer på spåret. En kameleont som gör lite av varje, sätter mig in i detaljer och går upp på helikopterperspektiv.

– Verksamhetsutvecklare är nog det som passar bäst in. Jag vill se samband och förstå verksamheten för att få det att funka bra och samtidigt omsätta det i en resultaträkning.

Vad är aktuellt just nu?

– Tågstrategin. Att försöka omsätta allt vi lärt oss de tio första åren och ta avstamp för de tio nästkommande åren. Jag är glad över att jag har fått vara med på den här resan, so far. Det är svårt att hitta ett jobb där man får göra så mycket olika saker. Det är den största anledningen till att jag är kvar på Norrtåg, tillåtelsen att hela tiden utvecklas.

Vad ser du fram emot under kommande år?

– Att få vara med och sätta en prägel på nästa upphandling. Att vara med och bygga det nya trafikupplägget med tåg inför Norrbotniabanans byggande, som vi har hört talas om i så många år, men som nu äntligen blir av. Tågtrafik och klimatsmart resande är en uppåtgående trend och det känns att man jobbar i en bransch som har framtiden för sig. Det stämmer överens med mina egna personliga värderingar också. Hjärtat är med.

– När Norrtågstrafiken startade var alla nya och vi lärde oss så mycket av varandra. Det var en superhäftig upplevelse, att få vara med på en sådan resa. Man ska inte vara rädd för att gå utanför sin bekvämlighetszon. Man får vidgade vyer både om sig själv och andra delar av samhället.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link