Klart för elektrifiering!

Upphandlingen för elektrifieringen av Meråkerbanan är klar. Åtgärden kommer att på ett bättre sätt knyta samman person- och godstransporterna över gränsen mellan Sverige och Norge, och medför därmed ökad tillgänglighet och en bättre attraktivitet för tåget i hela norra Sverige.

– Det är en mycket glad och välkommen nyhet att upphandlingen för elektrifieringen av Meråkerbanan nu är klar. Vårt hårda arbete, från många håll, och från många aktörer har givit resultat! Vi har från svenska sidan ägnat en hel del påverkansarbete för att få detta till stånd, säger Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, till Region Jämtland Härjedalen.

Elektrifieringen av Meråkerbanan har under många år varit en av de mest prioriterade frågorna för att knyta ihop järnvägsinfrastrukturen mellan Sverige och Norge. Sverige har satsat genom byggandet av bron över Stora Helvetet i Storlien som stod klar under fjolåret.

Fakta om elektrifieringen av Meråkerbanan (från Region Jämtland Härjedalen)

Nästa år startar utbyggnaden till en kostnad av två miljarder, som ska göra att det kan gå elektriska tåg mellan Trondheim och Stjørdal, eller till Storlien för byte till vidare resor in i Sverige. Elektrifiering av sträckorna Trondheim-Stjørdal, Hell-Storlien och Stavne-Leangen. Inkluderat ny omformarstation i Eidum vid Hell för att säkra strömförsörjningen. Byggstart januari 2021, färdig juni 2024. Kostnadsberäknad till cirka två miljarder norska kronor.

Idag sker resandet hela sträckan genom ett byte av tåg i Storlien. Med elektrifieringen på plats kommer de norska tågen som körs av SJ att kunna köra längre in i Sverige och Norrtågs tåg kan trafikera hela vägen till Trondheim, via storflygplatsen Vaernes. Vilket trafikupplägg som det kommer att bli i slutändan är ännu inte klart.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link