Lättade restriktioner från den 15 juli

I samband med att smittspridningen av covid-19 minskar i samhället och att hälften av den vuxna befolkningen har fått minst en dos vaccin går nu regeringen och Folklhälsomyndigheten vidare i planen för avveckling av restriktionerna.

Regeringen avser fatta beslut om att upphäva restriktionerna gällande passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik, det vill säga för linjer över 150 kilometer, efter den 15 juli. Norrtåg kan därmed återigen ta emot resenärer efter full kapacitet, vilket innebär att det är möjligt att boka alla platser på våra tåg. Även rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort den 1 juli. Vad det innebär för Norrtåg och resenären kan du läsa om här.

Vid frågor är du välkommen att kontakta servicecenter på servicecenter@vy.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link