Miljö fortsatt i topp

Det främsta skälet till att resa med kollektivtrafik är, liksom tidigare år, att det är miljövänligt. Sett över tid är det fler och fler som lyfter fram detta som det främsta skälet att välja kollektivtrafiken. Att slippa parkera och att man ej har bil eller körkort är också vanliga skäl till att åka kollektivt, enligt deltagarna i Kollektivtrafikbarometern som genomförts varje år sedan 2001 på uppdrag av Svensk kollektivtrafik.

Skäl till att välja kollektiva resemedel:

Undersökningen baseras på 80 000 intervjuer med människor i åldrarna 15-85 år, 39 000 av dessa reser kollektivt minst en gång i månaden.

Undersökningen kan läsas i sin helhet på Svensk kollektivtrafiks hemsida.

Här sammanfattas några utvalda delar ur rapporten:

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link