Mittstråket är fulladat – nu blir det enklare att ta tåget

Hur får man fler pendlare att byta bil mot tåg under en del av pendlingssträckan? Samverkansprojektet Ladda Mittstråket ska genom installation av 85 laddstolpar i anslutning till viktiga stationer, koppla samman hållbara transporttyper och få fler att ställa bilen till förmån för tåget.

Mittstråket, området mellan Sundsvall och Trondheim, är ett trafikstråk med stor utvecklingspotential. Stråket knyter samman Sveriges och Norges transportsystem på järnväg, och är också hem för viktig godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Trafikstråket är eftersatt och samverkansprojektet Mittstråket genomför nu en rad åtgärder för att stärka områdets kapacitet på flera plan. En del i satsningen är installationen av 85 stolpar för laddning av elbilar i anslutning till viktiga tågstationer.

– Det här är ett projekt som får stor betydelse för våra resenärer och vår trafik. Vi har sett att möjligheterna att ta sig till och från tåget och stationerna är en väldigt viktig faktor för ett ökat tågresande. Är det bökigt och du måste du hitta någon annanstans att ladda din bil, så gör det givetvis att du kanske kör hela sträckan i stället, säger Joakim Berg, kommunikationschef på Norrtåg.

De första stolparna installerades i Bräcke under januari 2021, och hittills har 81 laddstolpar av 85 installerats. En del av de installerade stolparna är inte i bruk än men många väntas driftsättas under våren och alla beräknas vara i drift under första kvartalet 2023. Alla stationer mellan Sundsvall och Storlien kommer att förses med laddstolpar, och förhoppningen är att det ska bidra till ett ökat hållbart resande längs Mittstråket. I tillägg finns andra fördelar så som minskad trafik, effektivare markanvändning, mindre buller och luftföroreningar. I förlängningen väntas projektet leda till att stärka regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.

– Det är lite tidigt att dra några slutsatser kring användningen, men vi har redan hunnit göra flera spännande spaningar. Vår övertygelse är att laddstationerna kommer användas mer och mer framöver, det ska bli spännande att se statistiken när vi har ett helt år att kika på. Under 2022 har stolparna laddat elbilar för 53 000 kilowattimmar, vilket motsvarar ca 26 500 mil i en elbil, men då får vi tänka på att alla stationer inte har varit i bruk under hela året, säger Jimmy Anjevall Energispecialist på Jämtkraft AB.  

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link