Multifunktionshallen i full funktion

Norrtågs nya multifunktionshall i Umeå togs i bruk i oktober 2020 och är nu i full funktion.

Tåg som avvisas med hjälp av varmluft. Foto: Euromaint

De två viktigaste funktionerna i den nya multifunktionshallen är hjulsvarvning och avisning. Svarvningar har utförts i full skala hela tiden, med mindre justeringar, sedan hallen togs i bruk.

Avisningen prövades i praktiken för första gången tidigt under 2021, då de första substantiella snöfallen kom. Anläggningen är komplicerad och visade sig, under de två stora snöovädren i januari, ha betydande behov av intrimning för att få både själva avisningen och gastillförseln att fungera tillfredställande tillsammans. Denna intrimning är gjord och anläggningen är nu fullt funktionell.

Kvarstår gör att optimera anläggningens kapacitet avseende tidsåtgång och optimera effekten av funktionen. Anläggningen i övrigt kan sägas vara klar, förutom vissa garantiåtgärder som fortfarande måste justeras.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link