Multifunktionshallen i Umeå snart i bruk

Norrtåg AB:s största investering sedan trafikstarten, multifunktionshallen på Västerslätt i Umeå, är nu färdigbyggd. Bygget startades i augusti 2019 och har blivit klart rekordsnabbt, trots en mycket tekniskt komplicerad byggprocess.

Investeringen gjordes för att förbättra trafikkvaliteten genom att klara fler avisningar, underhåll och reparationer och därmed snabbare få tillbaka tågen i trafik. Nu är hallen färdigbyggd, spåren är dragna och tvätt- och avisningsanläggning är installerade. Det som nu återstår är tekniska installationer, justeringar och, framförallt, leveransen av hjulsvarven som beräknas komma till Umeå i mitten av augusti.

– Hallen kommer att få stor betydelse för vår förmåga att kunna få ut fordon i trafik under tuffa vintrar, men ger också långsiktiga ekonomiska fördelar genom att vi samlar vårt hjulunderhåll i Umeå och därmed minskar transportbehovet till annan ort och tiden fordonen måste vara ur trafik, säger Olle Tiderman, teknisk chef, Norrtåg AB.

Anläggningen kommer att tas i bruk i juni och hjulsvarven kommer att användas från september. Full funktion beräknas i slutet på året när även avisningsanläggningen är utprovad och justerad.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link