Bygget av multihallen igång

Första spadtaget för NorrtågABs största investering sedan trafikstarten är avklarad. I augusti inleddes bygget av den nya multifunktionshallen i Umeå. 

För att ytterligare förbättra trafikkvaliteten vidtar Norrtåg och Vy Tåg AB en rad åtgärder. För att klara fler avisningar, underhåll och reparationer och snabbare få tillbaka tågen i trafik har Norrtåg investerat i en ny multifunktionshall, och nu är bygget igång.  

– Allt löper enligt plan, säger Olle Tiderman, teknisk chef Norrtåg AB. 

Just nu pågår markarbeten och förberedelser för att själva bygget ska kunna komma igång. Senare i höst ska själva byggnaden resas multifunktionshallen väntas stå färdig någon gång kring årsskiftet. Därefter följer en del installationer innan den första avisningen kan ske.

Den svarv som även ska installeras kommer senare under våren. 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link