Nälden – vår nyaste tågort


Luciafirande på invigningen av hållplatsen Nälden, 12 december.


Den 11 december stannade det första tåget på den nya hållplatsen i Nälden, och efter invigningen dagen efter är nu den nya tidtabellen (T23) i bruk. Den nya hållplatsen har varit efterfrågad och blir ett viktigt bidrag till regional utveckling och tillväxt.

Nu kan pendlare välja att ta tåget till och från Nälden, något som kortar restiden mellan flera olika orter markant. Trots att tåget passerat Nälden även tidigare, har de närboende inte haft möjlighet att kliva på tåget där på över 20 år, då den gamla stationen lades ned. Den nya stationen blir betydelsefull både ur miljöperspektiv, och för kommunal och regional utveckling. Intill hållplatsen har en pendelparkering och cykelparkering anlagts för att ytterligare underlätta för pendlare att välja tåget och resa hållbart.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link