Närmare visionen med fler tåg

För att möta efterfrågan på tågresor och möjliggöra en robust trafik på sikt vill Norrtåg utöka antalet tåg. Med en större fordonsflotta kan vi uppnå ett delmål i Tågvisionen år 2027.

Foto: Linus Sedlacek Åkerlind

Med ytterligare fem tåg i fordonsflottan vill Norrtåg skapa förutsättningar att kunna bygga ut trafiken och öka det hållbara resandet med tåg.

– Vi vet att efterfrågan att resa med tåg är stor i norra Sverige, men i dag har vi inte tillräckligt många tåg för att utöka trafiken. Därför vill vi nu möjliggöra detta genom att utöka vår fordonsflotta, säger Joakim Berg, vd för Norrtåg AB.

I Norrtåg 2040 – en tågvision beskrivs en utökning av trafiken fram till år 2040, som bland annat innefattar en helt ny trafik på Norrbotniabanan och ett utökat utbud på Norrtågs samtliga sträckor. Med fler fordon skulle Norrtåg kunna nå ett delmål på resan år 2027 genom att utöka trafiken på Botniabanan, Haparandabanan och eventuellt Mittbanan. Men marknaden för begagnade tåg är väldigt begränsad.

– Om man ska köpa nya tåg är leveranstiden omkring sju år. Att få tag på begagnade tåg är därför enda möjligheten om vi vill möta efterfrågan tidigare än så, säger Joakim Berg.

Det är det gemensamma bolaget AB Transitio som bett regionerna att anmäla intresse för fem stycken Reginor av samma modell som Norrtåg använder idag. Dessa används idag av Västtrafik som kommer att ersätta dem med nya fordon 2025–2026. Om Norrtåg tilldelas dessa fordon kan de sättas i trafik i december 2027.

På Haparandabanan innebär det att trafiken kan fördubblas och anpassas både för långväga turism, finsk trafik och arbets- och studiependling. På Botniabanan når trafiken full timmestrafik med en avgång varje timme i båda riktningarna från tidig morgon till sen kväll.

Ta del av Norrtåg 2040 – en tågvision

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link