Norrbotniabanan och satsningar i norr

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon presenterade igår Trafikverkets förslag på en ny nationell transportplan 2018–29.

Den största nyheten för Norrtågstrafiken är förstås beskedet om att Norrbotniabanan ska byggas och Trafikverket föreslår att det är den första etappen Umeå-Skellefteå som ska börja byggas redan 2018. Vid dagens presskonferens var generaldirektören också tydlig med att byggnationen kommer att fortsätta upp till Luleå när denna första etapp är klar.

Det är inte bara Norrbotniabanan som ska byggas utan planförslaget innehåller flera andra viktiga åtgärder som kommer att få betydelse för Norrtågs trafikering. I Luleå sker en ombyggnad av Luleå C, i Umeå byggs dubbelspår Umeå C–Umeå Ö, på Mittbanan (Sundsvall-Ånge) investeras i kapacitetshöjande åtgärder och utanför Sundsvall byggs triangelspår Bergsåker. I planförslaget finns också de viktiga objekten elektrifiering av Tvärbanan (Hällnäs-Lycksele-Storuman) samt ytterligare åtgärder på Mittbanan (Ånge-Storlien) med men de ligger just nu i Trafikverkets förslag om det blir en utökad ram på +10 %.

Nu finns förslaget på regeringens bord och kommer att remissbehandlas och därefter fastställas av regeringen under våren 2018.

  • Det är en glad dag i och med beskedet om Norrbotniabanan, säger Norrtågs ordförande Elvy Söderström. Norrbotniabanan är en stor positiv strukturförändring för norra Sverige och det som är bra för norra Sverige är bra för hela landet.
  • Det finns flera viktiga inslag i planförslaget och vi kan konstatera att vi pratar samma språk som Trafikverket. Vi har sett vilken stor betydelse tidigare investeringar av detta format har haft och därför gläds vi i dag.
  • Norrbotniabanan kommer att i grunden förbättra resmöjligheterna med persontåg i norra Sverige. Det känns kanske som det är långt bort i tiden men det kommer att gå fort och plötsligt så åker tågen Umeå-Skellefteå på strax under en timme.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Elvy Söderström 070-558 81 57
Olle Tiderman 070-345 09 72

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link