Norrtåg AB välkomnar övertagande av fem Regina X52 – möjliggör en utökning av trafiken

Norrtåg AB har fått grönt ljus att ta över fem Regina X52-fordon, ett steg på vägen mot Tågvision 2040. AB Transitio har tagit beslut om att tilldela Norrtåg fem fordon som nu används av Västtrafik. Övertagandet sker i maj 2026.

Det är mycket som sker i norra Sverige och framtidstron i regionen är stark. För att möta det växande behovet av kompetens och för att hantera en större efterfrågan på tågresor behövs en utveckling av Norrtågstrafiken. De fyra nordligaste länen är överens om att investeringar för att möjliggöra denna utveckling är av stor vikt. Att Norrtåg nu har fått besked om att få överta fem Regina X52-fordon öppnar en dörr för utveckling av trafiken redan 2027.

– Det här är ett viktigt steg för Norrtåg och för norra Sverige. Att ta emot dessa fordon ger oss möjligheten att öka antalet avgångar och på så sätt göra det möjligt för fler att resa med tåg, vilket bidrar till en mer tillgänglig och hållbar region, säger Joakim Berg, vd för Norrtåg AB.

Fordonen används i dag av Västtrafik och är av den modell som Norrtåg har sedan tidigare. Med start i december 2027 kommer de att möjliggöra en betydande utökning av Norrtågs trafik, inklusive dubbelt så mycket trafik på Haparandabanan och en avgång varje timme mellan Sundsvall och Umeå. Det finns även en möjlighet att utöka trafiken Sundsvall-Östersund. Samtidigt får Norrtåg fler reservfordon, vilket ytterligare ska minska riskerna för inställda tåg.

– En utökning av trafiken tar oss ett steg närmare visionen för Norrtåg 2040. Det visar att länen i norr menar allvar med att göra norra Sverige till en förebild när det gäller den gröna omställningen – och ännu mer attraktivt för både nuvarande och framtida invånare, fortsätter Joakim Berg.

På lite längre sikt behöver Norrtåg byta ut en stor del av tågen till nya, även efter detta beslut. Arbetet med att undersöka möjligheterna och behoven på sikt fortsätter och väntas vara klart senare under året eller i början av 2025.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link