Norrtåg bygger ut internetkapaciteten

Norrtåg kommer efter sommaren under vecka 34-36 att kraftigt förstärka internetkapaciteten på 12 av sina 19 tåg. I praktiken uppskattas kapaciteten att öka med ca 10-15 ggr jämfört med idag.

Övriga 7 fordon kommer sedan successivt att få samma förbättring. De 12 fordon som åtgärdas först är de så kallade X62 som primärt trafikerar Umeå- Sundsvall-Storlien.

Bakgrunden är att användningen, inte bara ombord utan även ute i de mobila datanäten, har ökat kraftigt så att den kapacitet som finns tillgänglig idag används så mycket mer av så många fler att brist har uppstått. Norrtåg analyserade situationen i vintras och har kommit fram till att kapaciteten måste byggas ut. Det sker så under augusti.

Rent tekniskt sker kapacitetsökningen genom att vi går från en 3G till två 4G mobila dataleverantörer med olika täckningsområden, den ena har bättre täckning längs linjen, den andra har mer kapacitet i tätorter.

– Det känns jätteroligt att vi nu kan förstärka kapaciteten för internet, säger Olle Tiderman teknisk chef Norrtåg AB. Detta har blivit ett stort problem som många har varit missnöjda med. I och med denna uppgradering så kommer förutsättningarna att bli avsevärt mycket bättre. Vi har fortfarande kvar problem med internet inne i tunnlar och där mobilnätet i sig har dålig täckning men i och med denna lösning har vi gjort vad vi kan för att förbättra för resenärerna. Under augusti ska de första fordonen vara klara.

Fakta
Det finns stöd för att snabbt aktivera en 3:e 4G-leverantör vid behov
Det trådlösa LAN:et i varje vagn uppgraderas till en modernare och snabbare variant (802.11 a/b/g/n)
Införande av lokal data-cache ombord kommer att ske

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link