Norrtåg deltar i regeringens vintersamtal

Norrtåg är inbjudna till infrastrukturminister Anna Johanssons samtal om vinterförberedelser då järnvägens aktörer träffas på Näringsdepartementet.

Utdrag ur Näringsdepartementets pressinbjudan.
Den 14 oktober bjuder infrastrukturminister Anna Johansson in järnvägens aktörer för att försäkra sig om goda förberedelser inför vintersäsongen.

Regeringen prioriterar järnvägen. En pålitlig och robust järnväg bidrar till regeringens mål att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Resenärer och transportköpare ska kunna lita på att tågen går i tid så att hållbar arbetspendling och export kan öka.

Järnvägen fungerar inte tillräckligt bra idag. Vintertid blir risken för förseningar och stopp ännu större. Infrastrukturministern är därför mycket angelägen om att järnvägens aktörer genomför ett omsorgsfullt förberedelsearbete inför vintern och att de säkerställer nödvändigt samarbete. Trafikverket som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen har givetvis en särskild roll i detta arbete.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link