Norrtågs årsstämma 2021 genomförd

På årsstämman för Norrtåg AB blev styrelsen omvald för ytterligare ett år med en ny ersättare från Norrbotten och Norrtågs ägare kunde fastställa ett årsbokslut med ett stabilt resultat för bolaget, samtidigt som resandet mer än halverats under 2020 till följd av pandemin.

– Det har varit en oerhört tuff period för alla delar av samhället. Likaså för kollektivtrafiken. Norrtåg AB har dock klarat av vårt samhällsuppdrag på ett bra sätt och kunnat möjliggöra resor för de som måste resa under hela pandemin. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till den positiva resandeutveckling som vi såg i början av 2020 men vi ska dit igen, säger Maria Höglander VD för Norrtåg AB.

Ny i styrelsen för Norrtåg AB är Birgitta Larsson från Gällivare. Hon går in som ersättare i styrelsen istället för Lenitha Ericson som slutat på egen begäran.

Styrelsen består av två representanter och en ersättare som nomineras av regionen eller kollektivtrafikmyndigheten i de fyra nordligaste länen. Ordinarie ledamöter valda på årsstämman är Nils-Olov Lindfors (C) och Anders Öberg (S), Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Thommy Bäckström (L) och Stig-Lennart Karlsson (S), Region Västerbotten, Elvy Söderström (S), Jonny Lundin (C), Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Karin Ekblom (M) och Anton Hammar (S), Region Jämtland Härjedalen

Ersättare är Birgitta Larsson (S), Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Rikard Carstedt (S), Region Västerbotten, Johannes Andersson (C), Region Jämtland Härjedalen och Per Wahlberg (M), Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland.

Ordförande i styrelsen är Elvy Söderström och vice ordförande är Nils-Olov Lindfors.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link