Norrtåg minskar antalet turer Luleå–Boden

Under 2022 har resandet med Norrtåg ökat kraftigt med rekord i antal resenärer mellan Luleå, Boden och Umeå. Samtidigt har resandet med de särskilda Luleå–Boden avgångarna fortsatt varit svagt. Norrtåg minskar därför antalet avgångar på sträckan från dagens tolv till åtta i vardera riktningen från och med den 15 augusti

Pendlarna väljer andra alternativ

De särskilda Luleå–Boden avgångarna, ”Boden-pendeln”, har körts på försök sedan april 2019. Resenärerna mellan Luleå och Boden har dock fortsatt att välja andra alternativ än tåget för sina resor. Orsaken till att så få valt att resa med de särskilda Boden-pendlarna bedöms vara flera men stationernas utformning, läge och spårkapacitet ses som särskilt avgörande.

Pendelavgångarna har haft ca 1-5 resenärer i snitt per tur under våren 2022. På grund av det svaga resandet beslutade den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten att minska antalet turer mellan Boden och Luleå från tolv till åtta i vardera riktning. I december ökar antalet turer till tio då ytterligare en tur mellan Luleå-Boden och Umeå införs.

– Allt fler väljer att resa med tåg men det betyder inte att tåget fungerar i alla lägen och under alla omständigheter. Sträckan Boden–Luleå har många bra förutsättningar för att locka resenärer till tåg som kort restid och bra pris men har inte attraherat resenärer medan resandet på övriga tåglinjer är rekordstarkt. När dubbelspåret är på plats kan den särskilda pendeln bli aktuell igen, säger Joakim Berg, marknads- och kommunikationschef Norrtåg AB

Rekordstort reseintresse i Norrtågland

Statistiken över punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom Norrtåg är totalt sett tillbaka till resandenivåer som vi hade före pandemin, med ungefär 20–30 tusen resor per vecka. Reseökningen bedöms komma såväl från arbetsresor som fritidsresor, och efterfrågan på resande på sträckan Umeå–Luleå har aldrig varit större. Under sommaren har resandet varit 130 procent över 2019 års nivåer, med en toppnotering på 2600 resor på en vecka. 

– I takt med det ökade kompetensbehovet spelar tåget en viktig roll i att knyta samman orterna i norra Sverige genom ett säkert och hållbart resande som samtidigt gör det möjligt att nyttja restiden till arbete för den som vill, säger Joakim. 

Resande i juli 2022:

  • Norrtåg totalt: 100 046
  • Umeå–Boden–Luleå: 10 846
  • Luleå–Boden, ”pendelavgågnarna”: 199
  • Luleå–Boden–Gällivare–Kiruna: 7808
  • Luleå–Boden–Kalix–Haparanda: 3370

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link