Norrtåg om erfarenheterna av ERTMS

Elvy Söderström och Olle Tiderman, Norrtåg AB, gästade den järnvägspolitiska strategigruppen när de sammanträdde den 11 mars. Under mötet berättade de om Norrtågs erfarenheter efter tio år med ERTMS.

Mötet med Svensk kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp den 11 mars gästades av Elvy Söderström, ordförande Norrtåg AB, och Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg AB. Norrtåg var inbjudna för att delge landets övriga regioner sina intryck, från landets enda region med erfarenheter av signal-tågskyddssystemet ERTMS. Norrtåg har kört med systemet som nationellt pilotprojekt i snart elva år.

– Problemen har varit mycket stora i inledningen med dyra investeringar, stora störningar, många försenade och återkommande uppgraderingar. Det som just nu sker är att ett större generationsskifte ska ske i slutet på detta år och Norrtåg är fortsatt nationell pilot, säger Olle Tiderman, teknisk chef Norrtåg.

ERTMS på övriga banor först 2026

Systemet kommer att ersätta det gamla signalsystemet med rödljus till ett modernare, som kommunicerar direkt in till fordonen via GSM-r-nätet. ERTMS ska rullas ut på alla de primära banorna i landet med start i större skala 2026. 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link