Norrtåg söker företag med rekryteringsbehov

Norrtåg AB genomför nu pilotprojektet Talent Train för att attrahera kompetens inom samhällskritiska yrken till norra Sverige. Under tre dagar erbjuds ingenjörs- och lärarstudenter, samt studenter inom vård och omsorg från Stockholmsregionen möjlighet att upptäcka norra Sverige och de karriärmöjligheter som finns här.

Norrtåg AB arbetar kontinuerligt med att förbättra rekryteringsmöjligheter och arbetsresor i regionen genom ökad tillgänglighet och kortare avstånd. Nu påbörjas pilotprojektet Talent Train där studenter under tre dagar får möjlighet att utforska platser i norra Sverige, träffa företag, delta i inspirerande föreläsningar och roliga aktiviteter. Förhoppningen är att väcka intresse bland studenter i andra delar av landet att bosätta sig i regionen genom att visa de karriärmöjligheter som finns.

För att genomföra projektet söker Norrtåg AB efter privata och offentliga företag med rekryteringsbehov som vill vara en del av Talent Train. Som medverkande får företag chans att interagera med studenterna och utrymme att berätta om sina verksamheter, värderingar och karriärmöjligheter.

De utvalda studentgrupperna som deltar i Talent Train är en kombination av ingenjörer och studenter inom samhällskritiska yrken som lärare och vårdpersonal. Grupperna är särskilt utvalda med hänsyn till det betydande rekryteringsbehovet inom dessa områden. Projektet ska öppna upp för samarbeten, kunskapsutbyte, nätverkande och stärkta kompetensförsörjningsmöjligheter. 

Är ditt företag intresserade av att delta?

Kontakta Catja Hägerfjäll

catja.hagerfjall@brightnest.se

073 232 37 85

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link