Norrtåg testar unik innovation för att minska dyra reparationer

Linus Andersson på Euromaint provmonterar den nya prototypen på ett X62 Coriadia Nordic.

Prototypen som tagits fram skyddar mekanik i tågets koppel mot viltolyckor och andra smällar. Den är unik i sitt slag och kan komma att innebära stora ekonomiska besparingar, ett minskat behov av underhåll, samt mindre verkstadstid för tågen.

Tågtrafiken i norra Sverige har länge haft problem med vilt på spåren, framför allt vintertid, som orsakar skador på tågen. Det är en problematik som är mer förekommande i Norrtågland än i andra delar av Sverige. Tågen kör långa sträckor genom glesbebyggda områden och stora skogspartier, där djuren gärna vistas på och omkring spåren, eftersom det är mindre snö och enklare att ta sig fram där.

När en viltolycka inträffar innebär det oftast kostsamma reparationer av tågen. I kopplet på tåget, anordningen som sitter längst fram och används för att koppla ihop fordon, sitter nämligen avancerad teknik i form av mekaniska kopplingar, el och tryckluftsmatade komponenter. För att skydda dessa delar sitter det på varje koppel ett koppelskydd. I dagsläget är skyddet gjort av tunn plåt och klarar oftast inte att stå emot en älgolycka. Det är också gjort i ett stycke, så om det blir en skada på en del av skyddet, måste hela bytas.

– Det är inte alltid älgarna tar rakt på kopplet och då kan det klara sig från skador. Men blir det en rejäl träff och mycket skadas, kan en koppelreparation kosta så mycket som upp mot en halv miljon kronor. Räknar man dessutom in störningar i trafiken och verkstadstid, så är det väldigt kostsamt, säger Linus Åkerlind teknisk chef på Norrtåg.

Denna problematik blev starten till arbetet med ett nytt koppelskydd som bättre ska klara viltolyckor och skydda bra även mot kraftigare smällar från exempelvis älg.

– Vi har länge diskuterat problematiken med vår underhållspartner Euromaint och operatören Vy. Tillsammans har vi identifierat problemet med för klena koppelskydd och i höstas förra året startade vi tillsammans upp arbetet med att ta fram en lösning, säger Linus Åkerlind. 

Norrtåg har investerat i fyra prototyper, en har redan installerats på ett fordons koppel, och ytterligare tre prototyper är under tillverkning och kommer levereras i dagarna. Koppelskydden har producerats av Percus AB och bakom den unika idén och utformningen står Linus Andersson på Euromaint.

– Det är en unik lösning. Mig veterligen finns det inte något lika kraftigt någon annanstans i Sverige. Det bygger egentligen på en ganska enkel konstruktion. Den är modulärt byggd med aluminiumblock som är hopskruvade. Om en del av den blir deformerad kan man på så vis skruva av och ersätta bara den delen. Den kommer också bli billig att serieproducera och kommer troligen att vara överlägsen andra lösningar som går att få tag på via koppeltillverkarna, för ett oftast mycket högre pris, avslutar Linus Åkerlind.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link