Norrtågs senaste och sista tillskott

I fredags kördes det sista av de tre tillkommande fordonen upp från Västerås för att ansluta till Norrtågsfamiljen. Det innebär att Norrtåg nu har gått från 19 till 22 fordon och därmed har slutfört den förstärkning av flottan som beslutades 2018. De tillkommande fordonen är tre stycken X52 Reginor, samma modell som sedan tidigare främst trafikerat Luleå–Umeå och Kiruna–Luleå.

Stärker reservkapaciteten och möjliggör ny trafik framöver

Till en början används de tillkommande fordonen för att ersätta de ordinarie fordonen som just nu genomgår en stor ERTMS-uppgradering. Till hösten 2020 och från T21 (december 2020) kommer de att möjliggöra att trafiken utökas ytterligare. I april 2021 startas bland annat den nya linjen Luleå–Haparanda.

Ommålning och upprustning planerad till 2021

Under 2021 kommer samtliga Reginafordon att genomgå en stor upprustning invändigt. Då kommer samtliga fordon att få en bättre bistro, alla inredning kommer att upprustas och få ett modernare utseende. I samband med det så kommer även de tre tillkommande fordonen som tagits över från UL att få samma färgsättning utvändigt som övriga Norrtågs-fordon. I väntan på det kommer de rödmålade fordonen att få en tillfällig dekalering så att de känns igen av resenärerna.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link