Norrtåg vill sluta betala dyrt experiment

Införandet av det nya signalsystemet ERTMS har orsakat stora och långdragna problem för Norrtåg. Det är dyrt och har medfört fordonsbrist och mängder av förseningar. Nu vill Norrtåg inte längre betala för experimentet.

Det digitala signalsystemet ERTMS ska på sikt införas som standard i hela Sverige och Europa och syftar till att göra tågtrafiken säkrare. I Sverige utvecklas signalsystemet av Trafikverket och det installerades som en pilotanläggning på Botniabanan 2010. Övriga landet skulle sedan successivt kopplas på med start i början på 2010-talet, men har hittills introducerats endast i norr på sträckorna Sundsvall–Kramfors 2012, Haparanda–Luleå 2013 (trafik 2021) och snart på Kiruna–Boden (2023). Introduktionen i övriga delar av landet har skjutits upp till 2026, då södra stambanan ska kopplas in.

Norrtåg har länge försökt få en nationell finansiering av pilotverksamheten. Detta eftersom man menar att det är orimligt att skattebetalarna i de fyra nordligaste länen ska betala för ett nationellt utvecklingsprojekt, som kommer att ha pågått i minst 16 år och har kostat Norrtåg 200–250 miljoner kronor, innan övriga landet får någon bana av betydelse inkopplad.

– Vi har ingenting emot själva signalsystemet i sig utan det är mer finansieringen och framförallt genomförandet vi vänder oss emot, säger Olle Tiderman teknisk chef på Norrtåg AB och fortsätter:

– Systemet är långt ifrån färdigutvecklat utan det är ständigt nya versioner som genererar nya fel som drabbar trafik och ekonomi. Än mer stötande är att utrullningen som skulle ske samlat i hela landet i början på 10-talet bara drar längre och längre ut på tiden. Norrtåg kommer att ha kört och finansierat detta i 16 år för skyhöga kostnader och mycket besvär innan övriga landet kopplas på. Och vi ser inga som helst nyttor för oss, tvärtom. Det mest irriterande nu är att systemet fungerar acceptabelt och då tvingas vi till att vara ”pilot”, som Trafikverket kallar det, för ett generationsskifte som redan kostat oss stora pengar och otillgänglighet. Allt detta bara för att testa inför större lanseringar i övriga landet. Detta får de norrländska skattebetalarna stå för helt ensamma.

Nu vill de fyra nordligaste regionerna, Norrtågs ägare, inte längre betala för projektet. Lokaltidningen Allehanda har pratat med riksdagsledamoten Jörgen Berglund (M) som ska ta upp frågan i riksdagen.

– Regionerna i Norr har till dags dato fått stå för notan för signalsystemet ERTMS extrakostnader på nästan 250 miljoner kronor, kostnader som staten rimligen borde ha ersatt regionerna med för länge sedan. Jag hoppas att infrastrukturministern nu tar sitt ansvar och ger ett tydligt besked hur kostnaderna för ERTMS ska ersättas, säger Jörgen Berglund.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link