Norrtågs vd slutar hösten 2023

Maria Höglander meddelar att hon lämnar som vd för Norrtåg AB hösten 2023, efter 15 år på posten och en fördubbling av resande och omsättning.

Jag är stolt och nöjd över den resa vi har gjort. På relativt kort tid har vi byggt upp Norrtåg till att bli en viktig möjliggörare för regionens utveckling och människors vardag. Bolaget står nu starkt, efter en snabb återhämtning efter pandemin, inför en lika spännande framtid med möjligheter att återigen fördubbla resandet kommande tio år.

Maria Höglander, vd.

Maria Höglander meddelar sitt beslut nu för att bolaget ska få goda möjligheter att rekrytera en ny vd. Hon är kvar till hösten 2023 för att säkerställa en smidig övergång när rekryteringen av en ny vd är klar.

Det har hänt mycket på 22 år. Hur känns det att ha varit med under utvecklingen? Något du är extra stolt över?

Norrtåg har en stabil ekonomi, duktiga medarbete och en positiv utveckling framåt. Nu passar det bra med en ny kraft som kan leda bolaget vidare. Själv ser fram emot att få styra lite mer över min tid, även om jag fortsatt kommer att ta på mig uppdrag som passar mig både i tid och intresse. 

Maria Höglander

Styrelsen påbörjar omgående rekryteringsprocessen

Resandet i Norrtåg fortsätter att växa. Kommande år ligger ett stort fokus på att fortsätta utveckla verksamheten i takt med den starka utvecklingen som sker i norra Sverige, en ökad efterfrågan på tågresor och kommande nya linjer.

Maria har som vd i 15 år varit en stor tillgång till Norrtågs och norra Sveriges utveckling. Med hennes driv och stora kompetens inom kollektivtrafik och ledarskap har bolaget och Norrtågstrafiken gjort en fantastisk resa, som började för 15 år sedan, och har vuxit till dagens starka verksamhet. Maria har dessutom byggt laget Norrtåg starkt, så vi i styrelsen har känt oss väldigt trygga med Maria som ledare från start till att Norrtåg nu kommer att fortsätta att utvecklas. Nu påbörjar vi i styrelsen rekryteringen av en ny vd som kan ta över ledartröjan.

Elvy Söderström, styrelseordförande Norrtåg AB.

Styrelsen påbörjar omgående rekryteringsprocessen.

För ytterligare kommentarer eller intervjuförfrågningar, kontakta Joakim Berg, marknads- och kommuniaktionschef Norrtåg AB: 070-239 54 60, eller joakim.berg@norrtag.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link