Norrtågstrafiken följs upp i rapport

Norrtågstrafiken har på uppdrag av Trafikverket genomfört en uppföljning av verksamheten och resultatet redovisas i en oberoende framtagen rapport som nu kommer att skickas till regeringen. Trots en tuff start på trafiken så har den nu stabiliserats och det sker kraftiga resandeökningar. Trafiken har också haft gynnsam effekt på pendling, miljö och jämställdhet.

De viktigaste slutsatserna i rapporten är:
• Trafiken fick en tuff början – mycket var nytt – fordon, trafik, operatör, verkstad och dessutom ett nytt, relativt oprövat, signalsystem ERTMS
• Förutsättningarna för arbets-/utbildnings-, nöjen- och fritidsresor har förbättrats kraftigt även om förutsättningarna för de olika sträckorna är väldigt olika med en stor andel pendling, främst runt Umeå
• Totalt gjordes 1,3 miljoner resor under 2013 varav 60 % utgör pendelresor kopplade till arbete och studier
• Norrtågstrafiken har skapat 100 000 nya resande under 2013 och
400 000 resor har flyttat från bil till tåg.
• Miljöeffekterna är positiva och bland annat bedöms en minskning på
20 000 ton koldioxid vilket ger en samhällsekonomisk effekt på cirka
20 miljoner kronor per år
• Även jämställdheten bedöms ha fått positiva effekter i rapporten genom att trafiken gett bättre förutsättningar för arbets- och studiependling
• Det är avslutningsvis en hög andel resande som är kvinnor och unga

– Det är mycket glädjande att trafiken utvecklas positivt och vi ser i rapporten flera andra betydelsefulla effekter i övrigt, säger Ronnie Hörnvall på Trafikverket. Trafikverket kommer att fortsätta att följa utvecklingen i projektet och det kommer att göras ytterligare två uppföljningar de kommande åren.
– Vi är fortfarande i ett tidigt skede av trafiken men vi har sett väldigt positiva effekter på resandet och trafikkvaliteten vilket bekräftas i rapporten, säger Maria Höglander Vd hos Norrtåg AB. Vi är mycket ödmjuka inför de utmaningar vi fortfarande står inför men vi kan glädjas åt den utveckling vi har. Vi arbetar tillsammans med operatören och dess många duktiga medarbetare vidare för nöjda kunder och nu närmast en fungerande vintertrafik.

För ytterligare information:
Ronnie Hörnvall Trafikverket 070-316 7615
Olle Tiderman Norrtåg AB 070-345 0972

Rapporten kan rekvireras från info@norrtag.se

UtvärderingNorrtågsförsöket141014 med BILAGORtryck

nab PRESSMEDDELANDE uppföljning 141030

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link