Nu uppgraderas internet ombord

Nu uppgraderar vi internettjänsten ombord på Norrtågs 12 stycken X62-fordon som trafikerar Umeå – Sundsvall – Storlien.

När projektet är klart kommer minst två och vid behov tre stycken samtidiga mobila databärare att användas för att förse tåget med internetuppkoppling. Möjliga databärare är:

  • Telia 4G, kan gå ner på 3G och 2G vid när radiotäckningen så kräver
  • Telenor 4G, kan gå ner på 3G och 2G vid när radiotäckningen så kräver
  • Net1 4G, använder 450 Mhz-bandet

 
Den nya lösningen innehåller en lokal s.k. data-cache för att avlasta databärarna.

Även wifi-nätet ombord uppgraderas till nya stabila accesspunkter.

Tidsplan för projektet:

Vecka 35-36 Utrustning ombord uppgraderas, störningar i tjänsten kan uppstå
Vecka 39-42 Mobiloperatören Net1 uppgraderar sitt mobila nät till 4G (LTE).
Vecka 43 Ny ombordwebbportal tas i drift

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link