Ny lag om resenärers rättigheter påverkar Resplus

Pressmeddelande från Samtrafiken.

Den 9 december beslöt Riksdagen att den nya lagen Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer ska träda i kraft från och med den 1 april. På Samtrafiken jobbar de nu tillsammans med  partnerföretag med frågor om hur lagen påverkar och ska hanteras för Resplus.

De arbetar både på kort och lång sikt. Den primära frågan är hur Resplusresenärer ska hanteras från och med den 1 april när lagen träder i kraft. De kommer också att starta ett projekt för att se över hur kombinerade resor ska erbjudas på längre sikt.

Samtrafiken kommer tillsammans med Svensk Kollektivtrafik att bjuda in sina partners och medlemsföretag till en workshop i slutet av januari. Syftet är att öka kunskapen genom att diskutera tolkning och goda exempel på hur de nya förutsättningarna kan hanteras.

Riksdagens beslut hittar ni här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link