Ny linje mot Finland?

Det pågår febril aktivitet med att skapa förutsättningar för att dra igång en ny Norrtågslinje, i första hand mellan Luleå-Haparanda med ett tydligt mål att också binda ihop den svenska trafiken med den finska i Haparanda eller Tornio på finska sidan. Det finns stora fördelar med projektet. resan Luleå-Uleåborg (Oulu) skulle ta 3 timmar och inom området bor cirka 550 000 människor vilket måste bedömas vara en stark resandemarknad. Dessutom sker en stor del av resan på svensk sida på den nya Haparandabanan. Det är ett spännande men svårt projekt med många utmaningar.

  • Gränsövergången mellan Sverige och Finland är en utmaning eftersom spårvidden är olika vilket gör att tågen måste mötas på varsin sida om en perrong med svensk spårvidd på ena sidan och finsk på andra. Passagerarna måste där byta tåg över perrongen men detta bedöms inte vara ett problem eftersom hela tågsystemet är uppbyggt på denna typ av tågbyten i strategiska noder.
  • På svensk sida måste 2-3 nya perronger etableras i Haparanda, Kalix och eventuellt Morjärv. På finska sidan planerar man att elektrifiera en dryg mil av järnvägen fram till gränsen och slutligen måste en ”besvärlig” bra som är för låg för att elektrifieras höjas över en gränsbro.
  • Norrtåg tittar på olika fordonslösningar för att bland annat kunna köra på den nya Haparandabanan med det nya signalsystemet ERTMS.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link