Nya restriktioner i kollektivtrafiken

Den ökade smittspridningen av coronaviruset har föranlett nya rekommendationer och restriktoner. I januari kom rekommendationen att bära munskydd i kollektivtrafiken under de timmar då flest reser, och i februari tog regeringen beslut om nya restriktioner för långväga kollektivtrafik.

Den 7 januari 2021 kom rekommendationen att resenärer bör bära munskydd i kollektivtrafiken. Munskyddet ska bäras när risken för trängsel är som störst, vardagar mellan klockan 07:00–09:00 samt 16:00–18:00. En ökad smittspridning i samhället och ökade restriktioner påverkar resandet. I januari minskade resandet med -69 % jämfört med 2020 och på Norrtåg ser vi ett stort tapp på samtliga linjer. Vid analys av beläggningen på tågen är den i dag låg, vilket medför att det är lätt att hålla avstånd. Problem kan dock uppstå vid oplanerade störningar, då tågersättningsbussar kan vara svåra att beställa på grund av neddragningar hos bussoperatörerna. Detta gör att det på mindre sträckor kan uppstå en viss trängsel.

Regeringen beslutade den 12 februari, efter en snabb remissrunda, om nya restriktioner för långväga kollektivtrafik. I regeringens pressmeddelande står att ”den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser”. Dessa bestämmelser trädde i kraft den 14 februari och gäller till och med 31 maj 2021.

Restriktionerna är riktade till en annan typ av mer långväga trafik än den Norrtåg bedriver med på grund av de stora avstånden i norra Sverige berörs Norrtåg ändå av förordningen. Majoriteten av de resenärer som fortfarande reser på de långa sträckorna är pendlare som reser kortare sträckor till och från arbete och skola.

Norrtåg arbetar aktivt för att minimera risken för smittspridning.

På Norrtåg.se finns information om vad operatören aktivt gör för att minimera risken för smittspridning. Bland annat har man plockat bort bokningsbara platser för att få en bättre spridning av resenärer, tågvärdarna arbetar aktivt med att sprida ut resenärerna ombord på tågen och antalet ersättningsbussar är utökade. Det finns även information om vad resenären kan göra för att resan ska bli så trygg som möjligt.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link