Fler turer på populär linje möjliggör mer hållbart resande

Vi har under det senaste året sett en otrolig resandeutveckling på sträckan Umeå–Luleå. För att möta den stora efterfrågan och viljan att resa hållbart utökar vi utbudet från två till tre dubbeltur varje dag. Det ger ökade möjligheter att resa säkert och hållbart med hög komfort.

Under coronapandemin sjönk resandet med 50 procent på sträckan, men i slutet av 2021 såg vi en vändning i resandet. Under 2022 har resandet fortsatt att utvecklas i en positiv riktning.

Redan i slutet av 2021 ökade resandet med Norrtåg i stor takt mellan Umeå och Luleå. Fram till augusti 2022 är resandet 43 procent högre än samma period 2019, då resandet fortfarande följde en normal utveckling. Det är glädjande att se att resandet har återhämtat sig så bra och vi kan konstatera att det finns en stor efterfrågan på att resa hållbart, snabbt och smidigt med tåg mellan Umeå och Luleå, i arbetet, till studier eller på fritiden.

– Det är fantastiskt kul att vi återigen kan utöka möjligheten att kunna pendla mellan Umeå och Luleå när vi sett en sådan positiv utveckling, och när så många föredrar ett klimatsmart sätt att resa, säger Anders Öberg, ordförande för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Utökar möjligheten att pendla

I dagsläget går det två dubbelturer mellan Umeå och Luleå per dag. I den kommande tidtabellen, som börjar gälla i mitten av december, kommer Norrtåg att utöka utbudet med en dubbeltur på vardagskvällar. Med den nya dubbelturen blir det möjligt att resa över dagen till Umeå och Luleå, och resa tillbaka på kvällen, vilket är till stor nytta för de som reser i arbetet. I norrgående riktning utökas även möjligheterna att resa vidare till Kalix, Haparanda och Kiruna.

– Tåg är ett bra alternativ på den här typen av sträckor med 25 mil mellan orterna. Kan man då förbättra med fler avgångar i vardera riktningen ökar möjligheterna att kunna jobbpendla, studera, delta på möten och aktiviteter i både Umeå och Luleå. Jag är väldigt positiv till utvecklingen, säger Anders Öberg.

Anders Öberg, ordförande för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link