Ökad statlig finansiering av Norrtåg

Finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) presenterade idag i Umeå en utökad statlig satsning på Norrtågstrafiken på 20 miljoner kronor 2017.

Staten och de fyra nordliga länen har ett gemensamt ansvar för utvecklingsprojektet Norrtåg under tidsperioden fram till 2021 enligt ett riksdagsbeslut från 2006. Norrtågstrafiken omfattar i dag sex linjer och binder ihop norra Sverige från Storlien i sydväst till Kiruna i norr, totalt 140 mil järnväg trafikeras. Med Norrtåg görs idag 1,5 miljoner resor, en stor andel av dessa på Botniabanan som har varit en succé. Av resandet är cirka 40 procent arbets- och utbildningspendling medan övriga resor är enkelresor inom län eller över länsgränser.

  • Norrtågstrafiken är viktig för oss, både österut mot kusten och västerut mot västra Jämtland och Norge, säger Ann-Marie Johansson (S) regionråd i Jämtland Härjedalen. Regeringens besked idag gör oss glada och är ett bevis på att regeringen tror på norra Sverige. Med väl fungerande trafik ökar tillgängligheten till studier, jobb och inte minst till vår sjukvård.
  • Ett viktigt besked, säger Peter Olofsson (S) landstingsråd i Västerbotten. Arbetspendling är avgörande för vår regions utveckling och denna satsning stärker möjligheten att fortsätta den positiva utveckling vi har. Resandet betyder mycket för våra städer men också för inlandet och nu sitter vi i en bättre sits att fortsätta utvecklingsarbetet.
  • Detta kommer att få en stor betydelse för Norrtågs utveckling, säger Maria Stenberg (S) regionråd i Norrbotten. Det ger oss förutsättningar att fortsätta den ambitiösa satsningen på persontrafik i norr. Det är också bra att staten nu ger detta besked då landstingen i norr har en tuff ekonomisk situation.
  • Staten tar ett större ansvar och det är en kraftig ökning av statens insats i detta spännande och gemensamma utvecklingsarbete, säger Erik Lövgren (S) regionråd i Västernorrland. I vår region är tågtrafiken en av de viktigaste utvecklingsfrågorna och det är glädjande att staten tar sitt ansvar på allvar och gör denna extra Norrlandssatsning.
  • Dagens besked från finansminister Magdalena Andersson (S) att staten gör en extra norrlandssatsning på 20 miljoner på Norrtåg och tågtrafiken i Norra Sverige är oerhört glädjande och efterlängtat, säger Norrtågs ordförande Elvy Söderström (S). Vi går arm i arm i detta utvecklingsarbete.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link