Ökad trygghet bland Norrtågs resenärer

Norrtåg har de senaste åren arbetat för att öka tryggheten på tågen, något som nu har gett resultat. I en undersökning genomförd av Trafikverket 2022, framgår det att 90% känner sig trygga och säkra på samtliga sträckor där resenärerna blivit tillfrågade.

En viktig förutsättning för en väl fungerande tågtrafik och ett ökat kollektivt resande är att resenärerna känner sig trygga på tåget. I en undersökning utförd av Trafikverket 2022, fick Norrtågs resenärer betygsätta tryggheten utefter formuleringen ”Det känns tryggt och säkert att resa”. Resultatet från undersökningen visar att den upplevda tryggheten på samtliga sträckor ökat rejält de senaste åren – på en sträcka med så mycket som 40 procent. Alla sträckor från undersökningen har nu en upplevd trygghet på över 90 procent, där Sundsvall – Storlien utmärker sig extra med 96 procent.

– Det är ett fantastiskt resultat som visar att vi har träffat rätt i vårt trygghetsarbete på tågen och perrongerna. Vi vet nu att den generella upplevelsen av trygghet är väldigt hög på våra tåg. Men vi vill självklart lära oss mer om hur våra resenärer definierar trygghet och hur de väger in i tryggheten ombord, så det arbetet fortsätter, säger Joakim Berg, kommunikationschef på Norrtåg.

Källa: Trafikverket, NKI 2022

Norrtåg har genomfört flera åtgärder som går att koppla till den höga trygghetsupplevelsen. Säkerhetskameror har sedan flera år tillbaka installerats på majoriteten av tågen. Kommunen har också satt in bemanning dygnet runt på några stationer. Alla tåg har sedan ett flertal år också försetts med hjärtstartare. Sandra Ericson som är gruppchef för tågvärdarna i Umeå, ser flera anledningar till det höga betyget, en avgörande sådan tror hon är medarbetarna.

– Alla som arbetar på tågen utbildas för att kunna bemöta och hantera mängder av olika situationer, även de som kan upplevas stressiga och hotfulla. Vi har också årliga uppföljningar kring hur vi ska bemöta våra resenärer och gå igenom säkerheten på tågen. Vi vill gå från att tågvärdarna syns som enbart biljettkontrollanter till att upplevas som värdar för resenärerna. Trygg, kunnig och hjälpsam personal skapar en bra miljö, för alla, säger Sandra Ericson.

När krävande situationer uppstår finns också ett nära samarbete med kommuner och orter som ligger längs de sträckor som Norrtåg trafikerar.

– I tillägg till våra egna verktyg har tågvärdarna möjlighet till direkt dialog med ordningsvakter på vissa stationer. Att vi snabbt kan agera och få stöttning om situationen kräver det bidrar säkerligen också till ökad trygghet, avslutar Sandra Ericson. 

Nästa steg i Norrtågs trygghetsarbete är att undersöka hur resenärerna definierar trygghet på respektive linje, för att fortsätta arbetet med att sätta in relevanta åtgärder.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link