”Ett fantastiskt samarbete”

Olle Tiderman har jobbat som teknisk chef på Norrtåg AB sedan bolaget bildades 2008 och innan det arbetade han sedan 2001 med Intresseföreningen Norrtåg som låg bakom bildandet av Norrtåg AB och projektet Botniska korridoren. Vi ska få kika bakom kulisserna i bolaget och ta reda på – vad innebär det egentligen att vara teknisk chef på Norrtåg AB?

Olle, berätta vad du gör på Norrtåg AB.

– Jag är teknisk chef och primärt ansvarig för alla teknikfrågor såsom fordon, trafik, infrastruktur, och allt som hör till det. I det här relativt lilla bolaget blir man engagerad i de flesta frågor på olika sätt.

Berätta om ditt arbete med

 …fordon:

– Vi har löpande möten med fordonsförvaltare, underhållare och operatör. Vi bevakar hur underhållet sköts, hur fordonen kan utvecklas och vi tar strategiska beslut om åtgärder och insatser, även anskaffning av fordon. Fordonställgängligheten jobbar vi mycket med, och hur olika typer av aktiviteter kan synkas ihop tidsmässigt. Det finns även en massa fördjupningsområden inom fordonsvärlden, till exempel signalsystemet ERTMS som kräver mycket engagemang och innebär många utmaningar.

…vinteruppföljning: 

– Vi följer upp vad som händer under vintern och planerar och genomför åtgärder inför nästa vinter, i form av bland annat fordonsförbättringar som gör att de ska tåla den norrländska vintern bättre. Till exempel har vi ändrat fronterna i och med de många viltolyckorna. Vi har även byggt ett takskydd för att skydda fordonen från fallande is från Trafikverkets tunnlar, som tidigare har orsakat omfattande skador på taken.

…depån i Umeå: 

– Vår depå i Umeå har vi från början varit beställare av, men successivt utvecklat och förbättrat funktionerna vid. Under hösten invigde vi en utbyggnad av den (multifunktionshallen) där vi kan svarva hjul, tvätta och avisa fordonen. När det gäller exempelvis svarvningen har vi tidigare varit tvungna att åka till Luleå för att svarva alla fordon, vilket tar tid och kostar pengar.

…trafiken: 

– Den primära processen är att varje år göra tidtabeller tillsammans med operatören i dialog med berörda kommuner och regioner. Tidtabellsprocessen håller på i fem månader och innebär ganska ofta stora utmaningar. Man vill helst inte göra så stora ändringar, men om man ser att det finns förbättringar att göra så försöker vi göra det.

…infrastruktur: 

– Vad gäller infrastruktur bevakar vi våra intressen gentemot Trafikverket, bland annat när det rör Lycksele–Umeå som vi vill få elektrifierad, vad som kan ge kortare restider, sådant som kan minska faror, som till exempel de många plankorsningarna på Mittbanan där det har varit flera olyckor med dödlig utgång som vi strävar efter att få bort.

Vad jobbar du mest med just nu?

– Just nu är det en väldigt kritisk period kring förändringar i signalsystemet ERTMS för oss, i flera avseenden. Dels har vi haft problem på den nya sträckan mot Haparanda och dels håller Trafikverket på med en generationsväxling som är utmanande. Vi har tre fordon som ännu inte har det här systemet, men som ska få det före årsskiftet.

Berätta om ett norrtågsminne!

– Det finns så många! Ett minne är när vi åkte invigningståget på Botniabanan, det var som i en film. Man åkte på en helt ny bana och kom in till alla nya stationer och det var tusentals människor överallt. Längs banan där vi susade fram i 200 kilometer i timmen stod människor med och viftade med svenska flaggor, det kändes historiskt. Det var stora festligheter och evenemang på alla platser där vi stannade. Kungen var också med på tåget.

Om du skulle ge ett restips, med tåg såklart, vad skulle det vara:

– Då skulle jag nog åka tåget västerut mot Trondheim, genom Åredalen och Storlien. Jag kanske skulle hoppa av i Åre och vandra upp på fjället, det är inte många meter till närmsta lift från tåget. Det är fantastiskt! Jag gjorde faktiskt en kul grej när jag var där en gång. Jag lät mina kompisar ta min packning och så åkte jag från Åreskutans topp ända ner till perrongen. Om man åker vidare med tåget genom bergen och in på den norska sidan kommer man till Trondheim som är en fantastisk stad med många sevärdheter och fina gamla hus.

Till sist:

– Norrtåg är ett fantastiskt samarbete mellan de fyra nordliga regionerna där själva produkten tåg är en väldigt spännande utvecklingsmotor. Plus att man åker längs sträckor som är tågvänliga och upplevelserika, med vacker natur, och man når väldigt många centralorter och turistmål.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link