Norrtåg stärks inför trafikutveckling

Linus Åkerlind blir ny teknisk chef för Norrtåg AB. Linus kommer närmast från WSP där han jobbat som uppdragsledare med inriktning på järnväg och innan det som avdelningschef för fordonsavdelningen på A-Train (Arlanda Express).


– Den tekniske chefens uppdrag är skapa tillgänglighet genom att våra fordon används på bästa sätt och att de kan göra vad de är till för, att skjutsa våra resenärer, så ofta som det bara går. Vi stärker nu vår förmåga inför kommande upphandlingar och en utvecklad trafik, säger Maria Höglander, VD Norrtåg AB. 

Norrtåg AB är de fyra nordligaste länens gemensamma bolag som, förutom att upphandla och följa upp operatör för trafiken, tillhandahåller tåg och verkstad till operatören. Linus Åkerlind blir den andra tekniska chefen sedan bolaget bildades 2008 och han påbörjar sin anställning den 6 december.

Tjänsten innebär att Norrtåg AB förstärker arbetet med att utveckla, följa upp och förvalta de fordon som bolaget hyr in för trafiken. I uppdraget ingår även att planera för kommande fordonsbehov när exempelvis Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan kommer på plats och Norrtågland går in i en kraftig expansion till följd av de stora investeringarna i norra Sverige.

– Norrtåg kommer fortsatt vara en viktig del av hela norra Sveriges utveckling. Att få vara med på denna resa känns fantastiskt. Jag är övertygad om att tåg kommer att spela en allt större roll i takt med all utveckling som nu sker i norr och jag vet hur viktigt det är med pålitliga fordon sedan min tid på Arlanda Express, säger Linus Åkerlind, ny teknisk chef.

Linus efterträder nuvarande tekniske chefen Olle Tiderman som kommer att fokusera på tre projekt; Tågstrategi 2035; en långsiktig fordonsstrategi; förberedelser för den kommande trafikupphandlingen.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link