Över 20 företag gjorde en förändringsresa mot hållbarhet

Pilotprojektet Förändringsresan gick ut på att få fler resande i Norrbotten att ställa bilen till förmån för hållbart resande med tåg. Under de två projektmånaderna i början på året valde hela 20 företag att hoppa på resan – något som gett både minskade koldioxidutsläpp och många värdefulla insikter.

Förändringsresan är ett projekt som Norrtåg AB drivit tillsammans med RKM (regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) och Vy. Målet har varit att få fler att testa ta tåget vid jobbpendling och tjänsteresor inom Norrbotten.

Bland de över 20 företag som deltog i projektet fanns bland andra IKEA, Luleå tekniska universitetet och GE maskintjänst. Förändringsresan inleddes med en nulägeskoll där vi tog temperaturen på arbetsplatsernas befintliga resande. Under en tvåmånadersperiod bytte de sedan ut en del av sina tjänsteresor med bil mot tåg.

– Det är positivt att så många velat testa en ny, klimatsmart vana. Första klivet är ju ofta det längsta, därför hoppas vi att de nyetablerade resvanorna bland deltagarna blir bestående.  Men också att Förändringsresan kan inspirera fler att se över sina resepolicys, Säger Joakim Berg, Marknads- och kommunikationschef på Norrtåg AB.

Under projektets gång dokumenterades de nya resvanorna och deltagarnas upplevelser gav värdefulla insikter kring vad som är viktigt för att främja klimatsmarta jobbresor med tåg. Luleå tekniska universitetet lät flera av sina medarbetare använda sin restid till arbetstid – ett initiativ som kräver rätt förutsättningar för att kunna arbeta effektivt ombord. 

– Fri tillgång till snabbt fungerande wi-fi och bekväma och praktiska platser är viktiga aspekter när många ska jobba på tåget. Vi gör redan mycket för att förbättra allt från wifi till bistro. Ju fler som reser kollektivt, desto bättre möjligheter får vi att utveckla det kollektiva resandet i vår expansiva region, berättar Joakim.

Att så många företag varit med på Förändringsresan är ett framsteg i sig. Många är beredda att frångå gamla vanor och testa något nytt, för klimatets skull. Om fler företag inför policy på att alla tjänsteresor ska göras via kollektivtrafik kommer tröskeln för att resa kollektivt även privat att sänkas. Ett norrtåg är jämförbart med 140 bilar och skulle fler välja att ta tåget så ger det förutom en minskad klimatpåverkan, förutsättningar för kollektivtrafiken att utvecklas ytterligare.

Norrtåg och VY tåg tar nu Förändringsresan vidare till hela Norrtågland för att göra det möjligt för ännu fler att hoppa på tåget.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link