Paus för persontrafiken på Tvärbanan

Nu väljer Region Västerbotten att pausa persontrafiken med dieseltåg på Tvärbanan, sträckan Lycksele–Hällnäs. Beslutet togs på onsdagen av Västerbottens regionala utvecklingsnämnd.

Linjen Hällnäs–Lycksele kommer istället att förstärkas av busstrafikens linje 31 mellan de två orterna och fullt fokus läggs på att utveckla eltågstrafik mellan Hällnäs – Vindeln – Vännäs – Umeå. Rickard Carsted (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden betonar att det inte innebär en nedläggning, utan en paus tills dieseltåget är ersatt av elektriska tåg.  

– Vi vill verkligen ta krafttag för en elektrifiering av Tvärbanan, säger Rickard Carstedt.  

Övergången från dieseltågstrafik till eltågstrafik kommer innebära en stor förbättring för resenärerna från Hällnäs, Vindeln, Tvärålund, Vännäs och Vännäsby genom ett ökat utbud av tåg. Utvecklingen av tågtrafiken förväntas leda till att fler resenärer väljer tåget, vilket innebär sänkta kostnader för trafiken på sträckan. 


Läs hela pressmeddelandet här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link