Premiär för nya linjen till Haparanda

Den första april nås ytterligare en milstolpe för norrtågstrafiken. Då invigs den nya linjen, som går till Sveriges ostligaste stad.

Den nya linjen, som blir en länk mellan Sverige och Finland, kommer att gå från Luleå till Haparanda via Notviken, Sunderbyn, Boden och Kalix. En ny station med intilliggande resecentrum byggts i Kalix och i Haparanda har järnvägsstationen upprustats med en ny plattform vid den befintliga stationsbyggnaden.

Sträckan ska trafikeras med tre turer i vardera riktningen på både vardagar och helger. Restiden mellan Luleå och Haparanda är cirka 1 timme och 50 minuter, och mellan Kalix och Haparanda cirka 20 minuter, vilket möjliggör arbets- och studiependling mellan orterna.

Kommunerna tillsammans med tågprojektet i Norrbotten har anordnat en coronasäker invigning som kommer att sändas live på webben den 1 april klockan 09:00–10:00, med hjälp av gymnasieelever vid Kalix mediaprogram. Utöver det kommer det att ske aktiviteter på stationerna längs sträckan, med start i Haparanda.

Följ invigningen live den 1 april kl. 09.00.

Information om tidtabeller och biljetter hittar du på norrtag.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link