PTS beviljar stöd för bättre mobiltäckning

Post- och telestyrelsen har beviljat stöd till två aktörer för att förbättra mobilnätens täckning i tunnlarna längs Botniabanan. Det innebär att både resenärernas egna och Norrtågs wifi ombord kan få en klart förbättrad funktion när uppkopplingen inte kommer att brytas i tunnlarna som idag.

Resenärer som använder dator ombord Norrtåg. Foto: Norrtåg AB


– Att ha fungerande internet ombord är en självklarhet idag. Vi gör det vi kan genom att uppgradera våra system och erbjuda fritt wifi ombord våra tåg men det som begränsar våra resenärers möjligheter att använda det är just mobiltäckningen. Att den nu byggs ut i tunnlarna längs Botniabanan kommer att innebära ett viktigt och rejält lyft, säger Linus Åkerlind, Teknisk chef Norrtåg AB. 

Norrtåg erbjuder idag fritt wifi ombord samtliga tåg. Ombord på tågen sitter det utrustning som använder mobiloperatörernas nätverk för att skapa en möjlighet till internetuppkoppling ombord. Utrustningen ger dig som resenär tillgång till större antenner som kan använda flera mobilnät och ger därför en starkare uppkoppling än den vanliga mobila men är fortfarande beroende av att det finns täckning. Längs Botnia- och Ådalsbanan är det stora antalet tunnlar som idag saknar täckning den största utmaningen för att skapa bra arbetsförhållanden ombord.

PTS erbjuder under 2022 ett stöd för åtgärder som förbättrar möjligheterna till god mobil uppkoppling i ett antal tunnlar längs Ådals- och Botniabanan. Stödet avser åtgärder som behövs för att anlägga så kallad passiv utrustning i tunnlarna. Det vill säga den grundutrustning som behövs för att mobiloperatörer ska kunna få in mobiltäckningen i tunnlarna.

Läs mer om stödet och vilka som tilldelats stöd här: pts.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link