Resandet ökar stadigt

Norrtåg presenterade nyligen sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet kring utveckling av resande, punktlighet och regularitet. Resandeutvecklingen är mycket positiv och antal resor har ökat till 1 423 000  för 2014 jämfört med 1 260 000 för år 2013. Under året har resande totalt ökat med 13 %. Den positiva resultatutvecklingen ger oss en hoppfylld bild inför 2015.

Infrastrukturproblem bromsar utvecklingstakten främst i de norra delarna av trafiksystemet. Det är ett enkelt och smidigt resande framförallt på våra två större sträckor, Umeå-Sundsvall och Sundsvall-Östersund med bra turtäthet, en hög regularitet och punktlighet, är bakgrunden till den positiva utvecklingen.

Under 2014 har det lanserats kampanjer för ett ökat resande, både i länen och hos operatören. Botniatåg har introducerat ett antal produkter för att skapa ett förenklat resande för resenärerna.

Punktligheten är helt avgörande för om kunderna ska välja att resa med oss eller inte. Det är därför det är en av de viktigaste uppgifterna att kontinuerligt jobba för att förbättra punktligheten. Vårens och sommarens kraftiga trafikstörningar försämrade punktligheten för Norrtåg under året, men totalt sett har Norrtåg haft en punktlighet på 90 %, samma som föregående år.

Antal resenärer uppgick till knappt 130 000 per månad under höstmånaderna. Sett till de enskilda sträckorna har resandet, jämfört med 2013, förändrats enligt följande:

  • Umeå-Sundsvall +20 %
  • Sundsvall-Trondheim +16 %
  • Umeå-Vännäs +11 %
  • Umeå-Lycksele -2 %
  • Kiruna-Luleå – 15 %
  • Luleå-Umeå -7 %

 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link