Resenärerna avgörande för förbättrad kvalité

Resvaneundersökningar är en viktig del i kollektivtrafikens kvalitetsarbete. Norrtåg AB har genomfört sin undersökning riktad till de som reser under vecka 8 på samtliga sträckor. Undersökningen genomförs i form av en enkät som resenärer ombord får svara på.

Resvaneundersökningen är en av flera underlag som används för att förbättra trafiken och för att skapa förståelse för vad Norrtågs resenärer efterfrågar och deras motiv till sina val av resor och färdmedel. Denna resvaneundersökning är även ett obligatoriskt underlag i den statliga utvärderingen av Norrtågstrafiken.

Enkäten består av frågor om resenären, dess resvanor och resan, informationens och produkten/tjänsten Norrtågs upplevda kvalité, uppdelat på Norrtågs alla sträckor.

[metaslider id=5025]

 

En stor och viktig, manuell, arbetsinsats 

Att genomföra en resvaneundersökning med fysiska enkäter innebär många kartonger, mappar, pennor och papper som ska sorteras rätt för att uppföljningen ska hålla en så hög kvalité och noggrannhet som möjligt.

Norrtåg AB har, trots digitalisering, valt att även denna gång använda sig av pappersenkäter som fylls i direkt ombord, även om det finns digitala alternativ. Orsaken till det är att de digitala alternativen ännu inte har kunnat uppvisa samma svarsfrekvens som de traditionella undersökningarna. Om utvecklingen av undersökningsmetoder eller resenärernas vilja att använda digitala enkäter har kommit längre till nästa resvaneundersökning återstår att se. Läs mer om metoder för resvaneundersökningar hos VTI, Statens transportforskningsinstitut, https://www.vti.se/sv/nyheter/framtidens-resvaneundersokningar/

En manuell undersökning kräver dock en stor arbetsinsats från bland annat Tågkompaniets tågvärdar som gör insamlingen möjlig. Men insatsen är väl värd arbetet, både för Norrtåg och för resenärerna som med detta har en bra chans att påverka utvecklingen av trafiken och produkten/tjänsten.

Resultatet från resvaneundersökningen presenteras senare här på norrtagab.se

 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link