Resenärerna väljer återigen hållbara resor med Norrtåg

Början av 2022 visar en kraftig ökning av resandet med Norrtåg. Resandet är redan nu tillbaka till nivåerna före pandemin, vilket kan vara en indikation på att företagen menar allvar i sitt klimatarbete.

– Vi hoppas att det vi ser är en beteendeförändring där fler väljer hållbara resealternativ som regionaltåget. De satsningar som sker inom näringslivet i hela norra Sverige bidrar till att öka medvetenheten kring klimatomställningen och det som sker i det offentliga kan vara en drivande faktor i att inspirera individen, Joakim Berg, marknads- och kommunikationschef Norrtåg AB

Rekordstort reseintresse

Reseökningen bedöms komma såväl från arbetsresor som fritidsresor, och efterfrågan på resande på sträckan Umeå–Luleå har aldrig varit större. I snitt för den sträckan ligger resandet 25 procent högre än 2019 som är toppnoteringarna före pandemin, med 6 344 resor i maj. Resandet mellan Sundsvall–Ånge–Östersund–Åre har ökat kraftigt sedan restriktionerna togs bort och över 30 000 resor genomfördes under maj månad.

– Vi ser att Norrtågs resenärer i stort är tillbaka på nivån före pandemin, vilket ger ett fint utgångsläge inför sommaren och hösten, säger Joakim.

I takt med det ökade kompetensbehovet spelar tåget en viktig roll i att knyta samman orterna i norra Sverige genom ett säkert och hållbart resande som samtidigt gör det möjligt att nyttja restiden till arbete för den som vill.

Joakim Berg, marknads- och kommunikationschef Norrtåg AB

Planerade punktinsatser 

Norrtåg är totalt sett tillbaka till resandenivåer som vi hade före pandemin, med ungefär 20–30 tusen resor per vecka. Det är dock inte alltid samma resenärer där resandet har ökat mer på långväga sträckor jämfört med de kortare pendlingssträckorna. Fokus för de resefrämjande aktiviteter som planeras det kommande året kommer därför att riktas mot de som ännu inte provat på tåget och arbetspendlare.

– Vår resestatistik hjälper oss att tydligt se var vi har potential att öka resandet och motiverar oss att fokusera vårt arbete. Vi har som mål att arbeta tillsammans med lokala företrädare för näringslivet och kommunen för att hjälpa dessa orter att öka sitt resande. Vi vet att tågtillgänglighet kan vara en bidragande faktor till mindre orters utveckling och tillväxt, och vi vill att alla platser i Norrtågland ska dra nytta av den inflyttning och nya etableringar som är på gång till regionerna i norra Sverige. Vi kommer därför att satsa extra på att få fler att testa på ett hållbart alternativ för nästa resa, oavsett om det är i jobbet, till jobbet eller när du ska besöka någon av alla de fantastiska platser vi finns längs våra linjer, avslutar Joakim.

Dags att testa på tåget? Just nu reser du hur mycket du vill under två veckor för 995 kr (inklusive två barn per vuxen!). Kolla in tågsemesterkortet på norrtag.se

Resande veckovis med jämförelse för åren 2019-vecka 24, 2022.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link