Satsar 40 miljoner extra på Norrtågstrafiken

I ett nytt samverkansavtal ökar statens medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, för att säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige.

Norrtåg Åre station.

– Statens satsning, genom Trafikverket, på den regional tågtrafiken känns bra och är viktig. Det känns bra, inte minst för Mittuniversitetet och studenterna, säger Anton Hammar (S), styrelseledamot Norrtåg AB, region Jämtland Härjedalen. 

Det nya avtalet gäller från augusti 2021 och två år framåt, med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Några nyheter i avtalet är bland annat att staten nu tar ansvar för att säkerställa trafik mellan Luleå och Haparanda och på sträckan Luleå–Umeå. 

– Norrtåg firar tio år och det faktum att staten nu ökar sin finansiering visar vilken viktig roll trafiken spelar för hela Sveriges utveckling. Norrtågstrafiken har möjliggjort en regional kompetensförsörjning, har ökat tillgängligheten och skapar utvecklingsmöjligheter som tidigare inte fanns, säger Elvy Söderström (S), ordförande Norrtåg AB.

Norrtåg trafikerar totalt 150 mil järnväg från Storlien i sydväst till Kiruna i norr och Haparandra i öst. Trafiken möjliggör arbets- och skolpendling, hållbara tjänsteresor och turism i de fyra nordligaste regionerna. Totalt reste 1,5 miljoner resenärer med Norrtåg under 2019 och resandet ökade med +9 procent de två första månaderna 2020. 

Under 2018 sparade Norrtågstrafiken samhället 230 miljoner kronor i minskade kostnader genom minskade koldioxidutsläpp, färre olyckor i trafiken och minskade utsläpp av farliga partiklar. I utvärderingen av Norrtågstrafiken ses även effekter såsom ökad jämställdhet, ökade fastighetspriser i pendlingskommuner och förbättrad tillgänglighet i samtliga kommuner längs med Norrtågs linjer. 

Botniabanan har sedan trafikstarten för tio år sedan blivit en stor succé. Resandet är stort och trafiken har haft en stor påverkan på utvecklingen för alla orterna längs banan. Det har skapat arbetstillfällen, framtidstro och regional utveckling. Botniabanan har uppnått alla förväntningar som fanns när bygget beslutades. De stora investeringar som näringslivet nu gör i norra Sverige ställer krav på en fortsatt utveckling av tågtrafiken, vilket blir möjligt med det utökade statliga stödet. 

– Det var fest när Botniabanan invigdes och vi hoppas på feststämning nu när vi kan presentera ett nytt avtal mellan staten och regionerna från och med den 1 augusti, 2021 där Trafikverket nu fortsätter att delfinansiera Norrtågstrafiken, avslutar Elvy Söderström.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link