SJ planerar förändringar

Idag fungerar bytespunkten i Sundsvall som en viktig nod i Norrtågstrafiken där Norrtågs och SJ:s tåg möts varannan timme från 8.00 på morgonen till 20.00 på kvällen. Tågen ankommer både söderifrån, västerifrån och norrirån strax före heltimme och avgår i dessa tre riktningar efter heltimme. Detta möjliggör för resenärer att byta tåg och skapar mycket goda förbindelser. Effekten av SJ:s förslag är att denna viktiga förbindelsemöjlighet bryts i tre strategiskt viktiga tidslägen, att parallellitet med Norrtågs trafik skapas på sträckan Sundsvall-Östersund samt att anpassningar för anslutande trafik ger effekter långt ut i den anslutande trafiken. Norrtåg har tillskrivit SJ och förklarat vilka effekter detta skulle få för trafiken. SJ:s planer skulle drabba resenärerna men Norrtåg bedömer idag att SJ inser problematiken och förhoppningsvis backar från sina planer. En dialog pågår i detta ärende mellan parterna.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link