Snart möjligt att ta tåget i Nälden

För att förbättra tillgängligheten och underlätta för människor att åka kollektivt ska Trafikverket under 2022 bygga en tågstation i Nälden i Krokoms kommun. 

Illustration: Trafikverket

I dag är det många som arbetspendlar mellan Nälden och Östersund. Trots att tåget går genom Nälden har de boende inte haft möjligheten att välja tåget för att ta sig till arbetet, då det inte funnits någon station på orten sedan den gamla stationen lades ned. 

Nu har Trafikverket beslutat att en ny station ska byggas i Nälden med en preliminär byggstart under 2022. Stationen och en anslutande pendlarparkering kommer att ligga på spårets södra sida, öster om Brovägen.

Såhär skriver Trafikverket på sin hemsida:

”Genom att bygga en hållplats i Nälden underlättar vi för arbetspendling och skapar hållbara persontransporter i området. Vi vill förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken på järnvägen.”

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link